Kurs III: Sprawdzanie stanu sterownika PLC serii XC

  • Reading time:6 mins read

Poprzednie serie kursu znajdziesz tutaj:

Dziś omawiamy jak sprawdzić stan sterownika PLC.

W zakładce „PLC Status” możliwe jest sprawdzenie serii sterownika, który jest podłączony do komputera z oprogramowaniem XCPPro. W dalszej części można znaleźć informacje na temat konkretnego modelu sterownika, a także wersji hardware sterownika i odpowiedniej dla niej wersji oprogramowania XCPPro.

Informacje charakteryzujące sterownik PLC Xinje.

Informacje dotyczące płytek rozszerzeń BD

Jeżeli w projekcie dodane zostały płytki rozszerzeń BD oraz zostały one zamontowane w sterowniku PLC, z którym zostało nawiązane połączenie, wówczas w oknie „BD Details” zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące tego modułu. W tej konfiguracji moduły rozszerzeń nie zostały użyte i zdefiniowane, dlatego okno jest puste.

Okno informacji szczegółowych dotyczących płytek rozszerzeń BD

Informacje dotyczące rozszerzeń sterownika PLC

W sekcji „Expansion Details” możliwe jest odczytanie szczegółowych informacji dotyczących modułów rozszerzeń sterownika PLC. W tej zakładce znajdują się informacje takie jak: ilość zacisków wejść oraz wyjść, adresowanie wejść i wyjść w module, adresowanie pamięci wewnętrznej modułu, wersja hardware i software oraz komentarz (symbol modułu, typ modułu, przeznaczenie modułu).

Okno informacji szczegółowych dotyczących modułów rozszerzeń

Informacje dotyczące czasu cyklu sterownika

W kolejnej sekcji możliwe jest sprawdzenie aktualnego czasu cyklu sterownika (ilości czasu potrzebnego na wykonanie jednej pętli programu głównego). Dodatkowo sterownik zapisuje także wartości najkrótszego i najdłuższego czasu cyklu. Przycisk „Refresh” pozwala odświeżyć dane z pamięci sterownika.

Informacje dotyczące czasu cyklu sterownika

W sekcji „Clock Details” można sprawdzić jaka jest aktualna data i godzina ustawiona w sterowniku PLC. W przypadku, gdy data różni się od aktualnej możliwe jest pobranie daty i godziny z komputera PC i zapisanie jej po wciśnięciu przycisku „Write the current time„.

Sprawdzanie daty i godziny w sterowniku PLC

W sekcji „Error Details” pojawiają się szczegółowe informacje dotyczące błędów w sterowniku PLC Xinje. W przypadku wystąpienia błędu zostanie zaznaczone odpowiednie pole „Error Item” oraz wyświetlony zostanie komentarz dotyczący błędu. Możliwe błędy w sterownikach Xinje serii XC to m.in. błąd komunikacji z modułem rozszerzeń, błąd operacji, błąd przekroczenia czasu cyklu sterownika.

Błędy w sterowniku PLC wraz z komentarzami

Po sprawdzeniu stanu sterownika PLC możemy przejść do napisania pierwszego programu.

Przejdź do następnych części kursu:

Bądź na bieżąco! Informację o kontynuacji kursu podamy w naszych Social Mediach