Kurs V: Monitorowanie programu sterownika on-line

  • Reading time:4 mins read

Ostatnia część naszego kursu!

Poprzednie części kursu znajdziesz tutaj:

Podczas testowania działania programu bardzo ważna jest możliwość podglądu wartości zmiennych w sterowniku w czasie rzeczywistym (on-line). Sterownik Xinje i oprogramowanie XCPPro umożliwiają podgląd wartości i sterowanie w trybie on-line. Możemy np. sprawdzić działanie części programu zmieniając stan zmiennej pomocniczej M. W XCPPro użytkownik ma do dyspozycji kilka narzędzi do monitorowania programu. Jednym z nich jest LadderMonitor, który służy do wyświetlania stanu i wartości zmiennych użytych w programie w języku drabinkowym LAD.

Narzędzie Ladder Monitor – podgląd wartości on-line

Kolejnym narzędziem do monitorowania stanu wejść, wyjść i wartości zmiennych jest Reg Monitor. W narzędziu tym użytkownik może przełączać się pomiędzy obszarami wejść, wyjść, markerów pomocniczych, timerów, counterów, rejestrów pamięci danych itd. Dane są przedstawione w sposób wizualny w tabeli.

Narzędzie Reg Monitor – podgląd wartości on-line

Ostatnim sposobem na monitorowanie on-line w XCPPro jest narzędzie Free Monitor, w którym użytkownik może dodawać dowolne zmienne, których stan chciałby obserwować. Na poniższym przykładzie monitorowane są stany wejść X0 ~ X4, wyjść Y0 ~ Y4, timera T0, licznika C0, markerów M10 ~ M15. Dodawanie zmiennych możliwe jest po wciśnięciu przycisku ADD.

Dodawanie zmiennej do monitorowania w narzędziu Free Monitor

Dodając zmienną do narzędzia Free Monitor należy wpisać adres początkowy w tym przypadku M10. Następnie należy podać ilość rejestrów do dodania rozpoczynając od adresu początkowego. W dalszej części określony jest typ zmiennej do monitorowania (w tym przypadku jest to bit). Jeżeli monitorowaną wartością byłby rejestr danych D, wówczas domyślnym trybem Monitor Mode byłby Word. Na końcu możliwy jest wybór reprezentacji formatu numerycznego wyświetlanej wartości (dziesiątkowy, binarny, heksadecymalny, dziesiątkowy bez znaku, w kodzie ASCII).

Narzędzie Free Monitor – podgląd wartości on-line

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Na ten adres wyślemy odpowiedź na skierowane do nas zapytanie