Kurs II: Konfiguracja sterownika PLC Xinje serii XC w XCPPro

  • Reading time:12 mins read

Kontynuujemy kurs wprowadzający do programowania sterowników PLC Xinje serii XC. Pierwszą cześć kursu przedstawiającą środowisko XCPPro znajdziesz tutaj:

Konfiguracja początkowa

Konfiguracja początkowa sterownika w projekcie sprowadza się do wybrania modelu sterownika z dostępnej bazy.

W tym celu należy z menu File wybrać opcję New Project lub kliknąć na ikonę „Czystej kartki” z menu w górnej sekcji programu. W tym przypadku wybieramy XC3-24. Jest to sterownik o 14 wejściach cyfrowych oraz 10 wyjściach cyfrowych (2 tranzystorowe, 8 przekaźnikowych).

Okno wyboru modelu sterownika Xinje
Wybór modelu sterownika PLC Xinje

Połączenie ze sterownikiem

Rozszerzona konfiguracja sterownika PLC w oprogramowaniu XCPPro możliwa jest wyłączenie w trybie on-line. Oznacza to, że do konfiguracji należy mieć połączenie ze sterownikiem. W celu połączenia się ze sterownikiem należy rozpocząć konfigurację portu szeregowego. W tym celu należy otworzyć narzędzie Software Serial Port Config.

Lokalizacja narzędzia do konfiguracji portu szeregowego

Po otwarciu narzędzia sterownik powinien zostać automatycznie wykryty. Jeżeli tak się nie stało można wybrać „Automatic Detection”. Można również wybrać odpowiednie parametry komunikacji ręcznie. Po połączeniu się ze sterownikiem w trybie on-line możliwa jest dalsza konfiguracja portów szeregowych dostępnych na sterowniku.

Konfiguracja połączenia ze sterownikiem

Po połączeniu się ze sterownikiem sygnalizowanym komunikatem „Connect To PLC Succeeded” można przejść do dalszej konfiguracji sterownika w zakładce „PLC Config”.

Zakładka PLC Config w środowisku XCPPro

Konfiguracja hasła dostępu

W pierwszej zakładce można skonfigurować hasło dostępu do sterownika. Jest to przydatne, jeżeli chcemy chronić know-how lub uniemożliwić dostęp do sterownika osobom niepowołanym. Podanie hasła będzie wówczas konieczne przy próbie wgrania lub zgrania programu ze sterownika, czy zmiany ustawień.

Ustawianie hasła w sterownikach serii XC

Konfiguracja portów szeregowych

W kolejnej zakładce można skonfigurować porty szeregowe sterownika. Z listy rozwijalnej należy wybrać numer portu szeregowego. W następnym kroku należy określić rodzaj protokołu komunikacyjnego (Modbus lub protokół użytkownika). Następnie należy wybrać parametry komunikacji takie jak: prędkość transmisji, ilość bitów danych, bit stopu, parzystość.

Konfiguracja ustawień portów szeregowych sterownika

Dodawanie płytek rozszerzeń BD

W dalszej części można dodać do sterownika płytkę rozszerzeń zwaną BD – board. Sterownik PLC jest w stanie obsłużyć jedną taką płytkę. Płytka rozszerzeń może dodawać funkcjonalność np. wejść/wyjść analogowych, temperaturowych lub rozszerzać funkcje komunikacyjne sterownika.

Dodawanie płytek rozszerzeń BD do sterownika XC3

Konfiguracja magistrali CAN

Możliwe jest łączenie sterowników PLC w magistralę CAN. W dalszej części konfiguracji sterownika możliwe jest skonfigurowanie połączenia pomiędzy sterownikami oraz wymiany danych. Należy ustawić tu takie parametry jak szybkość transmisji, częstotliwość wysyłania zapytań w milisekundach oraz adresy stacji sterownika i stacji master.

Konfiguracja magistrali CAN

Konfiguracja pamięci nieulotnej

W kolejnej części konfiguracji można ustawić adresy w obszarach pamięci, od których sterownik będzie zapamiętywał wartości parametrów nawet po zaniku zasilania. Parametry te znajdą się w pamięci nieulotnej. Pamięć „D” jest pamięcią danych, pamięć „M” to pamięć wewnętrzna sterownika, „S” jest to pamięć przepływu programu stosowana przy dodatkowych pętlach i skokach w programie. Pamięć „T” to pamięć timerów, zaś „C” jest pamięcią liczników (counterów). Pamięć „ED” jest dodatkową pamięcią rozszerzającą pamięć wewnętrzną.

Konfiguracja pamięci nieulotnej w sterowniku

Konfiguracja modułów rozszerzeń

Konfiguracja modułów rozszerzeń w sterowniku realizowana jest za pomocą wyboru dostępnych modułów z listy rozwijalnej. Następnie należy zapisać za pomocą przycisku „Write To PLC”. Możliwe jest także odczytanie aktualnej konfiguracji sterownika za pomocą przycisku „Read From PLC”.

Konfiguracja modułów rozszerzeń sterownika

Mapowanie adresów wejść i wyjść w sterowniku

W kolejnej części konfiguracji można zobaczyć w jaki sposób adresowane są wejścia i wyjścia w sterowniku PLC oraz można programowo zamienić adres wejścia lub wyjścia. Dzięki temu w przypadku np. uszkodzonego terminala wejściowego lub wyjściowego, zmieniając w konfiguracji adres wejścia lub wyjścia, możemy nie modyfikując programu sterownika czasowo usunąć usterkę.

Mapowanie adresów wejść w sterowniku
Mapowanie adresów wyjść w sterowniku

Odwracanie sygnałów wejściowych

W sekcji I/O możliwe jest także programowe odwracanie sygnałów wejściowych w sterowniku. Jest to przydatne np. jeżeli fizycznie sygnał na wejście dociera ze styku NC (normally closed). Domyślnie na sterowniku mamy wejścia NO (normally open). Jeżeli chcielibyśmy na sterowniku uzyskać sygnał NO z fizycznie podłączonego styku NC, wystarczy odwrócić sygnał programowo. Odwrócony sygnał będzie sygnalizowany znakiem „-”, natomiast sygnał podstawowy (nieodwrócony) będzie oznaczony „+”.

Odwracanie sygnałów wejściowych w sterowniku

Konfiguracja modułów MA

W dalszej części konfiguracji znajduje się konfiguracja modułów specjalistycznych. Moduły MA są jednym z modułów przeznaczonych do komunikacji po protokole Modbus. Są to moduły zawierające dodatkowe wejścia/wyjścia cyfrowe, analogowe, temperaturowe. W najnowszej wersji oprogramowania XCPPro konfiguracja tych modułów odbywa się w dodatkowym programie  MA Config.

Okno konfiguracyjne modułów MA

Konfiguracja sterowania napędami

W zakładce Motion możliwe jest skonfigurowanie wielu parametrów przydatnych przy sterowaniu napędami. Poniżej wstawiono kilka przykładowych parametrów. Lista parametrów do konfiguracji jest bardzo długa. Można tu podać wartości takie jak: przełożenie przekładni, czy  częstotliwość odświeżania sygnału ze sprzężenia zwrotnego (enkodera).

Okno konfiguracji parametrów sterowania napędami

Konfiguracja dodatkowych modułów komunikacyjnych

Do sterowników XC Xinje dostępne są także dodatkowe moduły komunikacyjne takie jak T-BOX, 4G-BOX, W-BOX, czy A-BOX. T-BOX jest modułem dodającym funkcjonalność jaką daje Ethernet i Modbus TCP. Występuje zarówno w formie dodatkowego modułu i mniejszej płytki BD do sterownika XC. Moduł 4G-BOX rozszerza funkcjonalność sterownika o łączność w sieci komórkowej 4G. Pozwala to na zdalny dostęp do sterownika. W-BOX rozszerza funkcjonalność sterownika o Wi-Fi. Moduł A-BOX jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem, które zawiera w sobie funkcjonalność modułów T-BOX, 4G-BOX, W-BOX. Konfiguracja tych modułów możliwa jest z poziomu oprogramowania XCPPro. Podczas zdalnego dostępu do sterownika istotne jest bezpieczeństwo, dlatego też łączność w module 4G-BOX i A-BOX jest zabezpieczona poprzez dane logowania oraz połączenie szyfrowane z chmurą Xinje Cloud.

Okno konfiguracji modułu 4G-BOX
Okno konfiguracji modułu W-BOX

W kolejnej lekcji kursu sprawdzimy stan sterownika PLC XC.

Przejdź do następnej części kursu:

Bądź na bieżąco! Informację o kontynuacji kursu podamy w naszych Social Mediach