Kurs IV: Piszemy pierwszy program – PLC Xinje serii XC

Rozpoczynamy pisanie naszego pierwszego programu w oprogramowaniu XCPPro. Pierwszy program będzie zawierał podstawowe polecenia sterownika PLC Xinje. Zapraszamy!