Kurs II: Konfiguracja sterownika PLC Xinje serii XC w XCPPro

Rozpoczynamy konfigurację sterownika PLC Xinje serii XC w XCPPro. Konfiguracja zawiera: konfigurację hasła dostępu, portów szeregowych, magistrali CAN, pamięci nieulotnej, modułów rozszerzeń, modułów MA, sterowania napędami i dodatkowych modułów komunikacyjnych.